llesson

strona 1/1

Dialekty i regionalizmy

request: Zapoznaj się z prezentacją i mapą.

Język polski jest wewnętrznie zróżnicowany, choć na terenie całego kraju stosuje się jego odmianę ogólnopolską, która obowiązuje między innymi w mediach, szkołach czy urzędach. Odmiany terytorialne to głównie dialekty i gwary, które są charakterystyczne dla mieszkańców wsi.

Według Haliny Karaś dialekty ludowe i język ogólny tworzą polski język narodowy, ale to z dialektów ukształtował się język polski literacki [www.gwarypolskie.uw.edu.pl, dostęp 18.10.2016], w Polsce wyróżnia się pięć dialektów: śląski, małopolski, wielkopolski, mazowiecki i kaszubski (w niektórych regionach występują tzw. dialekty mieszane). Należy podkreślić, że według niektórych językoznawców kaszubski został uznany za język - np. można uczyć się go w szkołach (a nawet zdawać z niego maturę), posługiwać się nim w lokalnych urzędach.

Źródło: gwarypolskie.uw.edu.pl

 

strona 1/1