lseminars

nameauthorCategory
Mieszko wyprowadził Polskę z mroków dziejówAdmin istratorJęzyk, historia, kultura - szybki kurs przygotowawczy
Organizacje młodzieżowe w komunistycznej Polsce - prof. Marek WierzbickiAdmin istratorJęzyk, historia, kultura - szybki kurs przygotowawczy
Kościół w Polsce Ludowej 1944 – 1989 - prof. Jan ŻarynAdmin istratorJak najlepiej adaptować się do funkcjonowania w UE
Wileńszczyzna w II RP - prof. Jarosław WołkonowskiAdmin istratorWiedza i umiejętności medialne
Żołnierze Niezłomni - prof. Jan ŻarynAdmin istratorJęzyk, historia, kultura - szybki kurs przygotowawczy
Sowiecka okupacja Kresów Wschodnich - prof. Marek Wierzbicki Admin istratorJak najlepiej adaptować się do funkcjonowania w UE
Seminarium z historii PolskiAdmin istratorWiedza i umiejętności medialne