Sesja UNESCO będzie w Krakowie Jacek Strzałkowski

W lipcu odbędzie się w Krakowie 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Na obrady do Polski przyjedzie około tysiąca delegatów ze 190 krajów świata.

Jest już uruchomiona strona internetowa z najważniejszymi informacjami o UNESCO i sesji w naszym kraju. Można na niej znaleźć także opisy 14 zabytków z listy UNESCO, które znajdują się w Polsce:
http://41whckrakow2017.pl/pl/heritage-pl