Finał Olimpiady Literatury i Języka Polskiego Jacek Strzałkowski

Serdecznie gratulujemy Sebastianowi sukcesu i zajęcia drugiego miejsca w Olimpiadzie Literatury i Jezyka Polskiego. Sebastian jest uczniem Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie i razem z koleżankami i kolegami z Polski, Litwy, Białorusi, Łotwy, Czech i Węgier wziął udział w olimpiadzie, w której nagrodą jest stypendium polskiego rządu na studiowanie filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

http://medialni.net/assets/uploads/materialy_galeria/31c5e-SebastianSal1.JPG

W ubiegłym roku Sebastian uczestniczył w wymianie młodzieży w Warszawie i warsztatach dziennikarskich zorganizowanych przez Fundację Dla Polonii w ramach realizacji projektu "Podobieństwa w różnorodności". Uczestnicy tych warsztatów szczególnie docenili wiedzę Sebastiana z zakresu historii Polski, jej zabytków i tradycji, która w pełni pokazał w czasie gry miejskiej szlakiem "szlakiem sławnych Polaków".

Cieszymy się z sukcesów naszego kolegi i życzymy mu powodzenia w kolejnych konkursach i olimpiadach.

Zobacz relację z olimpiady:
http://l24.lt/pl/oswiata/item/183556-xlvii-olimpiada-literatury-i-jezyka-polskiego