Przygoda z edukacją za granicą
23.02.2017

Cieszymy się, że chcesz przyjechać do Polski i rozpocząć swoją przygodę z nauką w polskiej szkole lub na studiach wyższych. Gratulujemy podjęcia tej bardzo ważnej decyzji, która z pewnością przyniesie Ci satysfakcję z otrzymania dobrego wykształcenia, lepszego poznania kultury i języka kraju, w którym chcesz teraz zamieszkać.

Chcemy Ci pomóc w realizacji tego planu i podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem w edukacji młodzieży wielonarodowej i wielokulturowej. Jesteśmy nauczycielami oraz wychowawcami w niepublicznym liceum ogólnokształcącym z internatem w Warszawie. W naszej szkole uczy się obecnie ponad 130 młodych ludzi z ośmiu krajów z Europy Wschodniej i Azji. Najwięcej uczniów jest z Ukrainy, następnie z: Białorusi, Mołdawii, Rosji, Kazachstanu, Uzbekistanu, Armenii i Gruzji.

Codziennie pomagamy naszej młodzieży nie tylko w zdobywaniu nowej wiedzy, ale także w rozwijaniu zainteresowań i talentów, wspieramy w poznawaniu praktycznej strony języka polskiego. Pomagamy w pokonywaniu barier kulturowych, we wzajemnej integracji w grupie rówieśniczej oraz w procesie asymilacji do nowych warunków w kraju ich pobytu. Mamy w tym zakresie kilkunastoletnie już doświadczenie, którym chcemy się podzielić z Tobą i Twoimi rodzicami. To dla Ciebie przygotowaliśmy ten poradnik, w którym chcemy przekazać najważniejsze informacje praktyczne, związane z rozpoczęciem pobytu i edukacji w naszym kraju. Mamy nadzieję, że uznasz je za cenne i przydatne.

Poradnik dla młodzieży ze Wschodu, która chce przyjechać na naukę do Polski powstał podczas realizacji projektu „Podobieństwa w różnorodności. Edukacja medialna młodzieży migranckiej pochodzącej ze środowisk wielokulturowych”. Działania projektowe są prowadzone przez Fundację „Dla Polonii” z Warszawy wspólnie z partnerem z Litwy – Gimnazjum Jana Pawła II w Wilnie. Środki na jego realizację otrzymaliśmy z Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+.

W cyklu warsztatów i spotkań międzynarodowych uczestniczą z jednej strony uczniowie wileńskiego gimnazjum, a z drugiej podopieczni Fundacji „Dla Polonii” – młodzież polskiego pochodzenia urodzona na Ukrainie, Białorusi, w Mołdawii, Rosji, Uzbekistanie, Kazachstanie, Armenii i Gruzji, która obecnie kształci się w Liceum Polonijnym w Warszawie.

Uczestnicy projektu to wielokulturowe środowisko wzajemnie oddziałujących na siebie osobowości, gdyż są oni obywatelami różnych państw o różnych systemach edukacji i wychowania oraz tradycjach kulturowych. Dzięki temu młodzi uczniowie nieustannie wymieniają się tym, co w ich kulturach jest wartościowe i w efekcie kształtują u siebie i rówieśników postawy otwartości i tolerancji.

Różnorodność postaw, języków rodzinnych, tradycji religijnych jest źródłem koniecznych modyfikacji klasycznej edukacji szkolnej pod kątem uwzględnienia, a nawet pozytywnego wykorzystania różnorodności kulturowej naszych uczniów. Dodatkową cechą projektu jest przybliżenie młodzieży ze Wschodu zasad obowiązujących w Polsce i w Unii Europejskiej na tyle umiejętnie, by potrafili się do nich stosować i swobodnie poruszać tak w życiu zawodowym, jak i obywatelskim.

Zapraszamy do lektury poradnika i dzielenia się jego treścią z rówieśnikami.

Poradnik można pobrać z naszego portalu (kliknij ten link)

* * *

logo ErasmusPublikacja „Przygoda z edukacją za granicą” powstała podczas realizacji projektu "Podobieństwa w różnorodności. Edukacja medialna młodzieży migranckiej pochodzącej ze środowisk wielokulturowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.