Jak uczyć młodzież ze Wschodu
28.02.2017

Metody pracy z uczniem słabo znającym język polski i prezentacja rezultatów projektu „Podobieństwa w różnorodności” to główne punkty konferencji dla nauczycieli i wychowawców, którą w Warszawie zorganizowała Fundacja „Dla Polonii”.

27 lutego 2017 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie odbyła się konferencja zatytułowana: „Jak uczyć młodzież ze Wschodu”. Swoimi doświadczeniami edukacji młodzieży wielokulturowej podzielili się nauczyciele i dyrektorzy ze szkół z Polski i Litwy, których uczniowie i kadra pedagogiczna bezpośrednio uczestniczyli w realizacji projektu „Podobieństwa w różnorodności” i wymianie młodzieży w ramach programu Erasmus+.

Konferencja była okazją do prezentacji metod nauczania języka polskiego i pracy wychowawczej z młodzieżą polskiego pochodzenia z Europy Wschodniej i Azji, szczególnie z uczniami o słabych umiejętnościach językowych. Referaty przedstawili nauczyciele i wychowawcy, którzy od kilkunastu już lat z powodzeniem pracują z młodzieżą ze Wschodu w Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie. Natomiast doświadczenia w nauczaniu języka i polskiej kultury poza granicami Polski przedstawił dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. Konferencję zakończyła prezentacja i koncert piosenek w wykonaniu młodzieży ze szkoły wileńskiej.

Referatom i prezentacjom przysłuchiwali się także pedagodzy z innych szkół, które wobec napływu do Polski osób urodzonych za naszą wschodnią granicą rozpoczynają lub planują w najbliższej przyszłości zmierzyć się z wyzwaniem edukacji uczniów pochodzących z innych obszarów kulturowych i różnych systemów oświatowych.

Podczas tego wydarzenia przedstawiciele Fundacji „Dla Polonii” podsumowali efekty dziewięciu miesięcy realizacji projektu „Podobieństwa w różnorodności. Edukacja medialna młodzieży migranckiej pochodzącej ze środowisk wielokulturowych”.  W cyklu warsztatów, spotkań i wymiany młodzieży udział wzięli z jednej strony uczniowie wileńskiego gimnazjum, a z drugiej podopieczni Fundacji "Dla Polonii" - młodzież polskiego pochodzenia urodzona na Ukrainie, Białorusi, w Mołdawii, Rosji, Uzbekistanie, Kazachstanie, Armenii i Gruzji.

Istotą projektu było utworzenie młodzieżowych klubów medialnych, poprzedzone zajęciami językowo-kulturowymi oraz warsztatami dziennikarskimi. Wyłoniona grupa młodych ludzi szczególnie zainteresowanych funkcjonowaniem w mediach elektronicznych i tradycyjnych, po utworzeniu klubu zdobywała nowe umiejętności poprzez pisanie tekstów, nagrywanie filmików i wykonywanie zdjęć – w ten sposób dzielili się swoimi zainteresowaniami z koleżankami i kolegami ze szkoły, a za pośrednictwem portalu www.medialni.net także z rówieśnikami z innych krajów.

logo ErasmusProjekt „Podobieństwa w różnorodności” został zrealizowany przez Fundację „Dla Polonii” z Warszawy w partnerstwie strategicznym z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z programu Erasmus+.

Publikacje, które powstały w ramach projektu „Podobieństwa w różnorodności” są dostępne na portalu społecznościowym www.medialni.net, który również jest jednym z rezultatów  tego projektu. Na portalu zostały także zamieszczone prezentacje i referaty z konferencji „Jak uczyć młodzież ze Wschodu”.

Jacek Strzałkowski
Koordynator projektu
„Podobieństwa w różnorodności”

 

Materiały z konferencji do pobrania z portalu www.medialni.net:

 

* Treści prezentowane w materiałach konferencyjnych, w publikacjach z projektu oraz na portalu www.medialni.net wyrażają prywatne poglądy ich autorów i nie przedstawiają stanowiska Unii Europejskiej ani Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

(autor zdjęć Tomasz Frąckiewicz)