lRegulamin

Regulamin portalu młodzieżowych klubów medialnych

 

1. Portal młodzieżowych klubów medialnych znajduje się pod adresem http://medialni.net i jest udostępniany w sieci internet przez Fundację „Dla Polonii” z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 9, adres strony http://fundacjadlapolonii.pl.

2. Portal został utworzony w związku z realizacją projektu „Podobieństwa w różnorodności. Edukacja medialna młodzieży migranckiej pochodzącej ze środowisk wielokulturowych”, które jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu ERASMUS +.

3. Korzystanie z portalu jest możliwe po utworzeniu indywidualnego konta użytkownika.

4. W ramach portalu użytkownik może zapisać się do wybranego klubu medialnego, a następnie uzyskuje możliwość publikowania własnych tekstów dziennikarskich, zdjęć, prezentacji, filmów video i nagrań audio.

5. Korzystanie z publikacji użytkowników oraz z materiałów edukacyjnych (e-learning, seminaria) znajdujących się w portalu jest bezpłatne. Rozpowszechnianie i udostępnianie tych publikacji użytkowników i materiałów edukacyjnych poza portalem wymaga każdorazowo podania źródła i autora.

6. Na portalu występują trzy role użytkowników:

  • Administrator - posiada on dostęp do wszystkich wpisów i do ustawień portalu.
  • Redaktor - doświadczony nauczyciel, wychowawca, będący opiekunem grupy dziennikarzy z danego klubu medialnego. Może nadzorować wpisy swoich podopiecznych (klubowiczów). Redaktorzy mogą również przygotowywać scenariusze lekcji w części e-learningowej portalu.
  • Dziennikarz - podopieczny redaktora danego klubu medialnego, uczeń który publikuje własne wpisy na swoim koncie użytkownika.

7. Aby założyć indywidualne konto dziennikarza należy w zakładce Medialsi/Kluby młodzieżowe wybrać klub, do którego chcesz należeć, a następnie kliknąć na przycisk "Zapisz się". Następnie podaj imię, nazwisko i swój adres email, a na koniec wpisz tekst antyspamowy captcha i kliknij "Zarejestruj". Otrzymasz na swój adres email potwierdzenie rejestracji z podanym hasłem dostępu do utworzonego indywidualnego konta użytkownika. Od tej chwili należysz do społeczności Medialsów!

8. Po zarejestrowaniu można rozpocząć korzystanie z portalu i zalogować się, podając swój adres email oraz otrzymane hasło do konta.

9. Konto dla redaktorów (opiekunów młodzieżowych klubów medialnych) są tworzone przez Administratora. W przypadku zainteresowania szkół, stowarzyszeń, klubów lub młodzieżowych grup nieformalnych przyłączeniem się do społeczności Medialsów, prosimy o kontakt z Administratorem portalu w celu założenia klubu na naszym portalu.

10. Na portalu będą wyświetlane imię i nazwisko użytkownika podane w procesie rejestracji konta, jak również zdjęcie użytkownika, o ile zostanie przez niego dodane do konta.

11. Adres email wpisany przez użytkownika podczas procesu rejestracji konta nie będzie udostępniany osobom trzecim i będzie wykorzystywany jedynie do przekazanie informacji o działaniu portalu, w tym procesu odzyskiwania hasła do konta.

12. W przypadku zagubienia hasła do konta można je łatwo odzyskać. Pod formularzem logowania znajduje się link , który pomoże w odzyskaniu hasła. Należy postępować zgodnie z wyświetlaną instrukcją:

  • Podajemy adres mail na który było rejestrowane konto.
  • Na podany adres email przychodzi specjalny link odwołujący nas do strony, na której wpisujemy nowe hasło.
  • Następnie możemy już zalogować się korzystając z nowego hasła.

13. Wszyscy użytkownicy korzystając z portalu są zobowiązani do przestrzegania postanowień tego Regulaminu oraz przepisów prawa polskiego. W szczególności zakazane jest umieszczanie na portalu materiałów o charakterze bezprawnym, obraźliwym, wulgarnym lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

14. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez użytkownika postanowień Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, administrator portalu ma prawo do usunięcia indywidualnego konta tego użytkownika.

15. Użytkownicy korzystają z portalu wyłącznie na własną odpowiedzialność, jak również ponoszą osobistą odpowiedzialność za treści zamieszczane na indywidualnych kontach użytkowników oraz za przestrzeganie praw autorskich do umieszczanych w portalu materiałów.

16. Prezentowane na portalu treści wyrażają prywatne poglądy ich autorów i nie przedstawiają stanowiska Unii Europejskiej, Narodowej Agencji Programu Erasmus+, Fundacji „Dla Polonii” ani Gimnazjum Jana Pawła II w Wilnie.

17. Fundacja „Dla Polonii” nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego używania portalu przez indywidualnych użytkowników.

18. Fundacja „Dla Polonii” zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie portalu, które zaczną obowiązywać w momencie ich udostępnienia na portalu http://medialni.net.

 

Data aktualizacji regulaminu: 7 grudnia 2016 r.