Dołącz do społeczności młodych dziennikarzy z klubów medialnych. Rozwijaj swoje umiejętności…

WIĘCEJ >>
lspołeczność

Jak uczyć młodzież ze Wschodu

Metody pracy z uczniem słabo znającym język polski i prezentacja rezultatów projektu „Podobieństwa w różnorodności” to główne punkty konferencji dla nauczycieli i wychowawców, którą w Warszawie zorganizowała Fundacja „Dla Polonii”.

27 lutego 2017 r. w Centrum… więcej

Przygoda z edukacją za granicą

Cieszymy się, że chcesz przyjechać do Polski i rozpocząć swoją przygodę z nauką w polskiej szkole lub na studiach wyższych. Gratulujemy podjęcia tej bardzo ważnej decyzji, która z pewnością przyniesie Ci satysfakcję z otrzymania dobrego wykształcenia, lepszego poznania kultury i języka kraju, w którym chcesz teraz zamieszkać.

Chcemy Ci pomóc w realizacji tego planu… więcej

Więcej lekcji...